Skjønn

Skjønn

Skjønn er en form for taksering av skade etter spesielle prinsipp og utføres gjerne i forbindelse med forsikringssaker der hver av partene (forsikringsselskapet og forsikrede) oppnevner hver sin skjønnsmann.

Andre former for skjønn kan være veiskjønn, der for eksempel verdien av en bruksrett kan vurderes. Skjønn kan også brukes i forbindelse med vurdering av feste – innløsnings av tomt eller regulering av festeavgift.
    Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

    Ta kontakt via kontaktskjema, eller ring oss.