På takstdagen

På takstdagen

Huskeliste

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

 1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)
 2. Oversikt over felleskostnader
 3. Forsikringspolise
 4. Oversikt over kommunale avgifter
 5. Ligningsverdi
 6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)
 7. Skjøte
 8. Eventuell festeavgift
 9. Eventuell festekontrakt

På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende.
  Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

  Ta kontakt via kontaktskjema, eller ring oss.