Skade

Skadetakster

Taksering av skader på bygning og eiendom, enten for forsikringsselskap eller i forbindelse med tvister. Taksten er en rapport som beskriver skade og forslag til reparasjon, samt gir et omtrentlig kostnadsoverslag.
    Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

    Ta kontakt via kontaktskjema, eller ring oss.