Hjelp i tvistesaker

Hjelp i tvistesaker

Dersom det oppstår tvist mellom f. eks. kjøper og selger av bolig, er vi behjelpelige med rapporter, kostnadsvurderinger og andre vurderinger. Vi har lang erfaring fra saker på dette området. Denne typen oppdrag gjøres som regel i samarbeid med advokat.

Geir O. Stenhjem er også oppnevnt av retten som sakkyndig både i skjønn- og tvistesaker, og har også erfaring som fagdommer i slike saker.




    Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

    Ta kontakt via kontaktskjema, eller ring oss.