Industri & næring

Næringstakst & industritakst

Næringstakst (og industritakst) er taksering av virksomheter, som regel med utgangspunkt i den kapitalen eiendommen kan generere. Det kan gjøres enten ved en rentabilitetsberegning (f.eks. kapitalisering av nettoleie) eller som en kontantstrømanalyse. For enkelte industri- og næringseiendommer gjøres vurderinger ut i fra driftsregnskapet, gjerne i samarbeid med revisor. Ved større industri- og næringseiendommer kan det brukes to takstmenn.

Fastsettelse av verdi er basert på driften av eiendommen og tar hensyn til momenter som gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold og mer. Det stipuleres også egenleie for hele eller deler av eiendommen, og normal leie vurderes. Det blir også foretatt en kontantstrømanalyse i forbindelse med næringstakst for å beregne nåverdi over en lengre periode – vanligvis ti år. I denne beregningen inngår inntektsutvikling, realavkastingskrav, kostnadsutvikling og diskonteringsrente, blant annet.

Les mer om næringstakst på NTF sine hjemmesider.

Geir O Stenhjem har lang erfaring fra taksering av større industri- og næringseiendommer, og tar oppdrag primært i Sør-Norge, både for privat og offentlig sektor; hoteller, barnehager, sykehjem, kontorbygg, skoler, skipsverft, små og store leiegårder. Oppdrag utenfor Sør-Norge blir selvsagt også vurdert – ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.

næringstakst
    Ønsker du mer informasjon om næringstakst?

    Ta kontakt via kontaktskjema, eller ring oss.